Traffic Count

Quyết định về việc thực hiện chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và tin học áp dụng từ khóa tuyển sinh 2021 trở về sau

HSSV XEM QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC ÁP DỤNG TỪ KHÓA TUYỂN SINH 2021 TRỞ VỀ SAU TẠI ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY:

QD-201_Chuan DR_21 .pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook