Traffic Count

Thông báo đăng ký dự thi anh văn đầu ra đợt 3 năm 2023

Thông báo về thời gian đăng ký anh văn đầu ra đợt 3 Thời gian đến hết ngày 31/8 Ngày ôn tập: 10&17/09/2023 Ngày thi: 23/09/2023

Link đăng ký: https://zalo.me/g/mylabs451

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook