Traffic Count

Thông báo danh sách Học sinh Sinh viên kiểm tra Anh văn đầu vào

Thời gian thi Sáng Chủ Nhật, ngày 11/09/2022

Ca 1: Từ 8h00 đến 9h40

Danh sách HSSV kiểm tra vào Ca 1: Ca 1_20220905_0001.pdf

Ca 2: Từ 9h50 đến 11h30

Danh sách HSSV kiểm tra vào Ca 2:  Ca 2_20220905_0001.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook