Traffic Count

Thông báo kết quả thi Anh Văn đầu ra Đợt 3 năm học 2023

HSSV xem Thông báo kết quả thi Anh Văn đầu ra Đợt 3 năm học 2023 tại đường link dưới này:

Xem và tải về: KetQuaThiAVDauRa_Dot3.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook