Traffic Count

Quyết định về việc ban hành quy định học, thi, miễn giảm, chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra các môn tiếng Anh từ khóa 2020

HSSV XEM QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỌC, THI, MIỄN GIẢM, CHUẨN ĐẦU VÀO, CHUẨN ĐẦU RA CÁC MÔN TIẾNG ANH TỪ KHÓA 2020 TẠI ĐƯỜNG LINK DƯỚI NÀY: 

QD-119.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook