Traffic Count

Thông báo Thời khóa biểu và danh sách thi Anh văn đầu ra Đợt 3 tháng 9/2023

HSSV XEM THÔNG BÁO VỀ THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH THI ANH VĂN ĐẦU RA ĐỢT 3 THÁNG 9/2023 TẠI ĐƯỜNG LINK DƯỚI NÀY:

Thời khóa biểu thi Anh văn đầu ra Đợt 3

Xem và tải về:CamScanner 2023-09-07 14.24.pdf

Danh sách thi Anh văn đầu ra Đợt 3

Xem và tải về:DS thi AVDR đợt 3 - T9.23.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook