Traffic Count

Thông báo về việc tổ chức ôn và thi Anh văn đầu ra đợt 3 tháng 9

+ Thông báo về việc tổ chức ôn và thi Anh văn đầu ra đợt 3 tháng 9

Thong Bao.pdf

+ Thời khóa biểu lớp Anh văn đầu ra tháng 9 năm 2022:

 Thoi Khoa Bieu On Thi.pdf

+ Danh sách đăng ký ôn và thi anh văn đầu ra:

 Danh Sach HSSV Dang Ky On Thi.pdf

+ Lịch thi Anh văn đầu ra nội bộ - tháng 9 năm 2022:

Lich Thi.pdf

+ Danh sách Sinh viên thi Anh văn đầu ra đợt 3 tháng 9 năm 2022:

Danh Sach HSSV Du Thi.pdf

 

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook