Traffic Count

Thông báo về việc triển khai công tác nhập học và danh sách email khóa 24 đợt 1

HSSV xem Thông báo về việc triển khai công tác nhập học và danh sách email khóa 24 đợt 1 tại đường link dưới đây:

Thông báo

Xem và tải về: - TB về việc triển khai các công tác nhập học khóa 24 đợt 1.pdf

Danh sách email sinh viên

Xem và tải về: - DS Khóa 24_dot 1 (mail).pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook