Traffic Count
Nguyễn Đình Đức

Marketing (Full-time) tại DON CHICKEN; Graphic Designer (Freelancer) 1 số thương hiệu như: Pierre Cardin, Oscar, BBang House; Moderator tại Cộng Đồng Visual Merchandise Việt Nam

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook