Traffic Count

Trường ITC nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Ngày 27/04/2024, theo Quyết định số 44/QĐ-KĐGDVN, Công ty Cổ phần kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin, trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, cho Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những thành quả trong việc nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục và thể hiện cam kết của Nhà trường trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục nói chung và ngành Công nghệ thông tin nói riêng. Thực hiện hoạt động kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục là hoạt động hết sức cần thiết để Nhà trường có thể nhìn lại chất lượng các chương trình đào tạo.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook