Traffic Count

Thông báo danh mục sách mới được bổ sung vào thư viện trong năm 2023

HSSV xem thông báo về việc Thư viện đã hoàn tất việc bổ sung sách mới năm 2023 tại đường link dưới này:

Xem và tải về: - TB_SachMoi2023.pdf

Danh mục các loại sách được bổ sung

Xem và tải về: - SachCNTT-DT2023.pdf

Xem và tải về: - SachKT2023.pdf

Xem và tải về: - SachNgoaiNgu2023.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook