Traffic Count
Trường ITC triển khai công nghệ số trong quản lý và chăm sóc HSSV

Ngày nay, công nghệ 4.0 bùng nổ đã tạo ra làn sóng dữ dội, bao phủ và làm chuyển biến tích cực mọi lĩnh vực, ngành nghề của đời sống xã hội. Với sự vận dụng những thành tựu của cách mạng 4.0 vào giáo dục thì người học dễ dàng tiếp cận tri thức và thực hiện các hoạt động, thông tin nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, những người quản lý giáo dục cũng dễ dàng quản lý và chăm sóc người học.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook