Traffic Count
Buổi hướng dẫn các nội dung ôn thi và triển khai quy chế Hội thi bàn tay vàng "Quản trị mạng giỏi" cấp thành phố năm 2023

Ngày 05/08, tại Hội trường A.801, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM (ITC) đã diễn ra buổi Hướng dẫn các nội dung ôn thi và triển khai quy chế Hội thi Bàn tay vàng "Quản trị mạng giỏi" cấp Thành phố năm 2023 do Liên đoàn lao động TP. HCM phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM (ITC) tổ chức.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook